Gani Novruzov

E-mail :gani.novruzov@gmail.com

Responsability and research domain